Ankara Site Muhasebe

Ankara Site Muhasebe

Ankara Site Muhasebe

Ankara Site Muhasebe Hizmetleri

 • ● Banka entegrasyonlu Apsiyon bilişim sistemi kurulumu ile aidat takibi, kredi kartı ile ödeme ve gelir-gider yönetiminin kişilere sunulması.
 • ● Yönetim ve denetim kuruluna Apsiyon bilişim sistemindeki iş ve işlemlerin takip yetkisi.
 • ● 7/24 ulaşılabilir kurumsal müşteri hizmetleri.
 • ● 1. sınıf muhasebe hizmeti.
 • ● İşletme gelir gider defterlerinin düzenli tutulması, elektronik ve fiziki ortamda dosyalanması.
 • ● Genel kurula sunulmak üzere bilanço ve raporların hazırlanması.
 • ● Aylık olarak site gelir ve gider raporları ile bilançoların duyuru panolarına asılarak şeffaf yönetim sergilenmesi.
 • ● Site personel SGK’larının sisteme atılması ile takibi, özlük dosyası ve çalışma talimatı hazırlanması.
 • ● Siteye ait duyurular, aidat, ısı, sıcak/soğuk su paylaşımlarının yapılması ve bilgilendirilmesi gibi hususların her ay SMS ve E-Posta ile sakinlere gönderilmesi.

Diğer Hizmetlerimiz

Ankara Site Muhasebe

Ankara Site Temizlik Hizmetleri

Ankara Site Yönetim

Diğer Hizmetlerimiz

  Hemen Teklif Al!