Ankara Site Yönetim

Ankara Site Yönetim

Ankara Site Yönetimi

Ankara Site Yönetim

 • ● Ankara Site Yönetim Hizmeti.
 • ● Atanacak ilgili proje müdürü kontrolünde düzenli apartman/site ziyareti ve personel denetimi.
 • ● Periyodik bakım – onarımların yaptırılması ve araç ve gereçlerin kontrolü.
 • ● Yapılacak bakım – onarım gibi işler için teklif alma, sözleşme ve yerinde süreç takibi.
 • ● Su tesisatı, elektrik tesisatı, rögar tıkanması, kazan arızası vb. sistemlerde arıza bakım – onarım işlerinin uzman ekiplere yaptırılması ve takibi.
 • ● Asansör bakım, arızalarının giderilmesi ve yıllık periyodik kontrollerinin takibi.
 • ● Genel kurul toplantılarının organizasyonu ve gerçekleştirilmesi.
 • ● Toplantılarda alınan kararların kat maliklerine duyurulması ve tebliğ edilmesi.
 • ● İşletme projesi ve yıllık bütçe hazırlanması.
 • ● Resmi dairelerdeki işlemlerin tatbiki ve kayıtların tutulması, formatların oluşturulması.
 • ● Apartman/Site sakinlerinin talep ve şikâyetlerinin kayıt altına alınarak çözüme kavuşturulması.
 • ● Banka entegrasyonlu Apsiyon bilişim sistemi kurulumu ile aidat takibi, kredi kartı ile ödeme ve gelir-gider yönetiminin kişilerin hizmetine sunulması.
 • ● Yönetim ve denetim kuruluna Apsiyon bilişim sistemindeki iş ve işlemlerin takip yetkisi.
 • ● 7/24 ulaşılabilir kurumsal müşteri hizmetleri.
 • ● 1. Sınıf Muhasebe Hizmeti.
 • ● İşletme gelir gider defterlerinin düzenli tutulması elektronik ve fiziki ortamda dosyalanması.
 • ● Genel kurula sunulmak üzere bilanço ve raporların hazırlanması.
 • ● Aylık olarak site gelir ve gider raporları ile bilançoların duyuru panolarına asılarak şeffaf yönetim sergilenmesi.
 • ● Site personel SGK’larının sisteme atılması ile takibi, özlük dosyası ve çalışma talimatı hazırlanması.
 • ● Siteye ait duyurular, aidat, ısı, sıcak/soğuk su paylaşımlarının yapılması ve bilgilendirilmesi gibi hususların, her ay SMS ve E-Posta ile kişilere gönderilmesi.
 • ● Hukuki danışmanlık hizmeti.
 • ● Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve kiracılar hakkında icra takibi yapılması.
 • ● Dışarıdan hizmet alımlarında yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması.

 

Diğer Hizmetlerimiz

Ankara Site Muhasebe

Ankara Site Temizlik Hizmetleri

Ankara Site Yönetim

Diğer Hizmetlerimiz

  Hemen Teklif Al!