Ankara Site Yönetim

Ankara Site Yönetim

foto2

Ankara Site Yönetim

 • ● Yönetim Hizmeti.
 • ● Atanacak ilgili proje müdürü kontrolünde düzenli apartman/site ziyareti ve personel denetimi.
 • ● Periyodik bakım – onarımların yaptırılması ve araç ve gereçlerin kontrolü.
 • ● Yapılacak bakım – onarım gibi işler için teklif alma, sözleşme ve yerinde süreç takibi.
 • ● Su tesisatı, elektrik tesisatı, rögar tıkanması, kazan arızası vb. sistemlerde arıza bakım – onarım işlerinin uzman ekiplere yaptırılması ve takibi.
 • ● Asansör bakım, arızalarının giderilmesi ve yıllık periyodik kontrollerinin takibi.
 • ● Genel kurul toplantılarının organizasyonu ve gerçekleştirilmesi.
 • ● Toplantılarda alınan kararların kat maliklerine duyurulması ve tebliğ edilmesi.
 • ● İşletme projesi ve yıllık bütçe hazırlanması.
 • ● Resmi dairelerdeki işlemlerin tatbiki ve kayıtların tutulması, formatların oluşturulması.
 • ● Apartman/Site sakinlerinin talep ve şikâyetlerinin kayıt altına alınarak çözüme kavuşturulması.
 • ● Banka entegrasyonlu Apsiyon bilişim sistemi kurulumu ile aidat takibi, kredi kartı ile ödeme ve gelir-gider yönetiminin kişilerin hizmetine sunulması.
 • ● Yönetim ve denetim kuruluna Apsiyon bilişim sistemindeki iş ve işlemlerin takip yetkisi.
 • ● 7/24 ulaşılabilir kurumsal müşteri hizmetleri.
 • ● 1. Sınıf Muhasebe Hizmeti.
 • ● İşletme gelir gider defterlerinin düzenli tutulması elektronik ve fiziki ortamda dosyalanması.
 • ● Genel kurula sunulmak üzere bilanço ve raporların hazırlanması.
 • ● Aylık olarak site gelir ve gider raporları ile bilançoların duyuru panolarına asılarak şeffaf yönetim sergilenmesi.
 • ● Site personel SGK’larının sisteme atılması ile takibi, özlük dosyası ve çalışma talimatı hazırlanması.
 • ● Siteye ait duyurular, aidat, ısı, sıcak/soğuk su paylaşımlarının yapılması ve bilgilendirilmesi gibi hususların, her ay SMS ve E-Posta ile kişilere gönderilmesi.
 • ● Hukuki danışmanlık hizmeti.
 • ● Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve kiracılar hakkında icra takibi yapılması.
 • ● Dışarıdan hizmet alımlarında yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması.

 

Diğer Hizmetlerimiz

Ankara Site Güvenliği

Ankara Site Muhasebe

Ankara Site Temizlik Hizmetleri

Ankara Site Yönetim

Diğer Hizmetlerimiz

  Hemen Teklif Al!