Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkartılabilir mi?

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkartılabilir mi?

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkartılabilir mi?

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkartılabilir mi? kira sözleşmesinin önemi nedir. Nasıl bir güvence sağlar bunlardan kısaca bir şekilde bahsedebiliriz.

Kira sözleşmesi aslında bir taşınmazın (örneğin, ev, daire, ofis veya dükkân) belirli bir süre için bir bedel karşılığında kiraya verilmesiyle ilgili olarak kiralayan (ev sahibi) ve kiracı arasında yapılan resmi bir anlaşmadır. Bu sözleşme ile her iki tarafında haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen yasal bir belgedir aslında. Birçok açıdan hem kiralayanı hem de kiracıyı koruma altına alır. Yani sizin açınızdan da ev sahibi açısından da faydalı bir belgedir. Bu sözleşme, birçok nedenden dolayı hem kiralayan hem de kiracı için büyük önem taşımaktadır.

Kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan bazılarına örnek vericek olursak:

Yapılan anlaşmanın sözlü olması her zaman daha güvenlidir. Sözlü anlaşmalar yasal olarak geçerli olsa da, yazılı belgeler her zaman daha güvenilirdir. Yapılan sözleşmedeki şartlar hem kiracı hem ev sahibi tarafından yeterince açık ve iki tarafında anlayacağı bir dilde olmalıdır. Sözleşme imzalanmadan önce sözleşmeyi detaylı olarak incelememiz gerekir eğer ki yeterli bir bilgiye sahip değil isek avukattan veya yetkili birinden bilgi almayı deneyebiliriz. Sözleşmede sonradan yapılacak değişiklik ve eklemelerin yazılı olarak yapılması her iki tarafında imzalaması gerekmektedir.

Kira sözleşme türleri 4 tip olabilir;

 • Konut Kira Sözleşmeleri: Genellikle ev veya daire kiralamak için yapılan konut sözleşmesidir.
 • Ticari Kira Sözleşmeleri: Dükkan, ofis ve diğer ticari işlerin kiralanması için yapılan sözleşme türüdür.
 • Kısa Dönemli Kira Sözleşmeleri: Genellikle tatil yerlerinde bulunan tatil evle- rinde veya geçici konaklama yaptığımız yerlerde imzalanan kısa dönemli sözleşme türüdür.
 • Uzun Dönemli Kira Sözleşmeleri: Genellikle bir yıldan fazla süren kira sözleşmeleri için yapılan anlaşma türüdür. (Konu Kira Sözleşmeleri, Ticari Kira Sözleşmeleri)

Site hukuku ve kat mülkiyeti gibi hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız, PMC Group web sayfamızı ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, site yönetimi, kat mülkiyeti, ortak alan kullanımı ve diğer hukuki konularda sizlere profesyonel destek sunmaktadır.

Kiraya Veren Sözleşmeyi Nasıl Sona Erdirebilir?

Bazı durumlarda ev sahibi çeşitli nedenlerle sözleşmeyi sona erdirmek isteyebilir. Kiraya verenin bu sözleşmeyi sona erdirebilmesi, belirli yasal prosedürlere ve şartlara bağlıdır. Kiraya verenin yani ev sahibinin kira sözleşmesini sona erdirebilmesi için belirli yasal gerekçelere sahip olması gerekmektedir

Bunlardan birkaçı Şunlardır;

 • Kiracının kira bedelini zamanında ödememesi, kiraya veren için sözleşmeyi feshetme nedeni olabilir.
 • Kiracı, sözleşmede belirtilen şartları ihlal ediyorsa ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir.
 • Ev sahibi, malının yeniden inşası durumunda, büyük bir tadilat yapılması veya genişletilmesi gerektiğinde sözleşmeyi sona erdirebilir. ancak bu durumu daha önceden kiracıya bildirmesi gerekir.
 • Ev sahibinin, malının kendisi veya aile fertlerinden biri için kullanma zorunluluğu ortaya çıkarsa, kira sözleşmesini feshetme hakkı doğabilir. Ancak bu durumu da kiracıya daha önceden bildirmesi gerekmektedir.

Ev sahibinin sözleşmeyi sona erdirmesi için belirli bir prosedüre tabidir. Bu prosedürün doğru ve yasal bir şekilde uygulanması halinde fesih işlemi yapılabilmektedir.

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkartılabilir mi

Kira Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Ev Sahibi Ne Zaman Depozitoyu İade Etmelidir?

Kira sözleşmesi sona erdikten sonra kiracının haklarının korunması ve sürecin sorunsuz işlemesi açısından depozitonun iadesi önemli bir konudur. Depozito, kiracının taşınma sırasında veya kira süresince mülke zarar vermemesi için bir güvence olarak alınır. Ancak, sözleşme sona erdiğinde, bu depozitonun geri ödenmesi gerekmektedir. Tabiki ev sahibinin mallarından birisine zarar gelmemiş ise geri ödenebilir aksi taktirde evde oluşan zarar bu depozitodan düşülür.

Sözleşme sona erdiğinde, kiracının evden taşınmasının ardından depozitonun iadesi için belirli süreler vardır. Bu süreler Ülkeden ülkeye, hatta bazen İlden İle değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak uygulamalar şu şekildedir:

Çoğu ülkenin kira yasaları, depozitonun iadesi için belirli bir süre vermektedir. Örnek, vericek olursak birçok yerde ev sahipleri, kiracının mülkü boşaltmasından itibaren 30 gün içinde depozitoyu iade etmek zorundadır.

Kira sözleşmesinde yer alan depozitonun iadesi ile ilgili özel bir madde bulunabilir. Bu madde, yasal sürece uygun olmalıdır ve kiracı ile ev sahibi arasında mutabık kalınan süreyi belirtebilir.

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkartılabilir mi

Depozitonun iadesi için gereken bazı şartlar vardır, bu şartlar olmadan iade sağlanamaz bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kiracı, konutu(malı) kira sözleşmesinde belirtilen şekilde teslim etmelidir. Malda herhangi bir hasar veya eksiklik var ise , ev sahibi depozitodan bu zararları karşılayabilir. Ancak, bu tür kesintilerin makul ve belgelenmiş olması gerekmektedir. Yoksa kiracı sizi dava edebilir.
 • Kiracının kira süresi boyunca tüm sorumluluk (kira ödemeleri, fatura ödemeleri vb.) yerine getirmiş olması gerekmektedir. Ödenmemiş borçlar veya kira bedelleri varsa, ev sahibi bu tutarları depozitodan kesebilir.
 • Kiracının evden taşınmasının ardından, ev sahibi malını kontrol etmeli ve herhangi bir hasar veya eksiklik olup olmadığını rapor etmelidir. Bu kontrol genellikle kiracının da katılımıyla yapılır ve tespit edilen hasarlar yazılı olarak belgelenir. Yani kendi kafamıza göre bir belge hazırlarsak kiracı buna itiraz edebilir.

Kira Sözleşmesi Bitince Yeni Bir Kira Sözleşmesi Yapmalı Mıyım?

Kira sözleşmesinin süresi dolduğunda hem kiracı hem de ev sahibi açısından bazı önemli kararların alınması gerekmektedir. Sözleşmenin yenilenmesi veya yeni bir sözleşme yapılması bu aşamada değerlendirilmesi gereken önemli konulardan birisidir. Kira sözleşmesi bitince neden yeni bir sözleşme yapmanız gerektiği ve bu sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğini Detaylı bir şekilde inceleyelim.

Mevcut kira sözleşmesi tarafların mutabakatı ile yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda, kira şartları ve süresi yeniden belirlenir. Eski sözleşmeden farklı şartlarla, yeni bir sözleşme yapılabilir. Bu, genellikle kira bedelinde değişiklik veya kira koşullarında düzenleme gerektiren durumlarda tercih edilir.

Yeni bir sözleşme yapmanın birçok avantajı olabilir. Hem kiracılar hem de ev sahipleri için bu sürecin getirdiği bazı yararlar vardır örnek vericek olursak;

 • Yeni bir sözleşme, her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini güncellenmiş koşullar altında belirler ve yasal güvence sağlar.
 • Özellikle kira bedelinin güncellenmesi, depozito şartlarının yenilenmesi veya kira süresinin uzatılması gibi konularda netlik kazandırır.
 • Eski sözleşmede yer almayan veya değişen şartlar yeni sözleşmeye dahil edilebilir. Bu, taraflar arasında olası anlaşmazlıkların önüne geçer.
 • Yeni şartlar, her iki tarafın da mevcut ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenebilir.
 • Mevcut kira bedelinin piyasa koşullarına göre değişmesi gerektiğinde, yeni bir sözleşme yapmak bu değişiklikleri yasal olarak geçerli kılar.
 • Kira artışı veya indirimleri, yeni sözleşme ile resmileştirilebilir.
 • Yeni bir sözleşme, tarafların haklarını koruma altına alır ve yasal uyuşmazlıkları en aza indirir.
 • Ev sahibi, kiracının kira sözleşmesi süresince malı nasıl kullanacağına dair güncellenmiş kurallar koyabilir.

Hepsini özetlemek gerekirse evet yeni bir kira sözleşmesi yapmanız doğru olucaktır size yararı olacaktır her açıdan.

Kira Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Ev Sahibi Tarafından Evden Çıkmam İstenebilir mi ?

Kira sözleşmesi sona erdiğinde, hem kiracı hem de ev sahibi açısından çeşitli hak ve sorumluluklar doğar. Bu süreçte kiracının evden çıkarılması, yasal düzenlemelere ve kira sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak belirlenir. Kiracının evden çıkarılabil-mesi için hangi durumların geçerli olduğu, hangi prosedürlerin izlenmesi gerektiği ve kiracının bu duruma karşı hakları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak önemlidir. Bunları Detaylı Olarak İnceleyelim.

Ev sahibi, sözleşmenin sona erdiğini ve kiracının çıkmasını talep ettiğini yazılı olarak bildirmelidir. Bu bildirim genellikle kira sözleşmesinin bitiminden en az 30 gün önce yapılmalıdır.

Ev sahibi, kiracının çıkmasını talep etmek için geçerli bir sebep sunmalıdır. Örneğin, ev sahibinin kendisinin veya bir yakınının eve ihtiyaç duyması, evde büyük onarım veya yenileme yapılacak olması gibi durumlar geçerli sebepler arasında yer alır. Ayrıca, kiracının kira bedelini ödememesi veya kira sözleşmesi şartlarına uymaması durumunda da tahliye talep edilebilir.

Kiracı, ev sahibinin çıkma talebine itiraz ederse, ev sahibinin mahkemeye başvurması gerekebilir. Mahkeme, çıkma talebini değerlendirir ve karara bağlar. Kiracı, mahkeme kararı olmadan evden çıkarılamaz.

Böyle durumlarda kiracı ne yapmalıdır neler yapabiliriz bunlara birkaç örnek verelim;

 • Kiracı, ev sahibinden çıkma talebinin yazılı olarak bildirilmesini talep edebilir. Bu bildirimde çıkma sebebi ve çıkış süresi açıkça belirtilmelidir.
 • Kiracı, çıkış talebine itiraz edebilir ve bu durumu mahkemeye taşıyabilir. Mahkeme, kiracının haklarını ve ev sahibinin talebini değerlendirir.
 • Kiracı, yeni bir konut bulmak için uygun bir süre talep edebilir. Ev sahibinin çıkış talebi makul bir süre içinde gerçekleşmelidir.
 • Kiracı, evden çıkış sonrasında depozito iadesini talep edebilir. Depozito, kiracının konutu teslim ederken yaptığı hasarlar ve kira borçları düşüldükten sonra iade edilmelidir.

Kira sözleşmesi sona erdikten sonra, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması belirli yasal prosedürlere bağlıdır. Ev sahibi, geçerli bir sebep sunarak ve yasal bildirim sürecine uyarak evden çıkış talebinde bulunabilir. Kiracı ise bu durumda haklarını savunabilir ve itiraz edebilir. Kira ilişkilerinde her iki tarafın da hak ve yükümlülüklerine dikkat etmesi, olası anlaşmazlıkları önlemek için önemlidir. Kiracı ve ev sahibi arasında sağlıklı bir iletişim ve yasal prosedürlere uygun hareket etmek, her iki tarafın da mağduriyet yaşamamasını sağlar.

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Çıkartılabilir mi
Menü Görüntüle