Aidat Ödemeyen DAİRENİN Sıcak Su Sayacı Sökülebilir Mi?

Aidat Ödemeyen DAİRENİN Sıcak Su Sayacı Sökülebilir Mi?

Aidat Ödemeyen DAİRENİN Sıcak Su Sayacı Sökülebilir Mi?

Aidat, bina için gerekli olan ihtiyaçları karşılamaya yarayan toplu para birimidir. Bu para birimi toplanarak binada eksik bulunan ya da yapılacak şeyler tamamlanmaktadır. Eğer kişiler aidat ödemeyen ve borçlarını biriktiren kişiler ise sıcak su sayaçları sökülmektedir. Belirlenen bu yeni kural sayesinde apartman yöneticileri rahat bir nefes almaktadır. Eğer aidat ödemeyen ev sahibi aidatını ödememeye devam ederse sayacı birkaç uyarıdan sonra sökülmektedir. Aidat ödemek apartman kurallarından biridir. Aidatlar düzgün bir şekilde ödenirse daha sağlıklı apartmanlar elde edilmektedir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ortak gider niteliğindeki yakacak, enerji vs giderlerin ödenmemesi durumunda tahsili için yönetime verdiği yetki sınırlıdır. Yönetim aidat alacakları konusunda cebri icra yoluna gidebilir, kanuni ipotek hakkını kullanabilir, eğer ortak giderlerin bağımsız bölüm malik ve kiracılarınca ödenmemesi diğer kat maliklerine hayatı çekilmez hale getiriyorsa borcunu ödemeyen kat malikinin mülkiyetinin sonlandırılması yolunu seçebilirler. Kanun maddeleri incelendiğinde yönetici veya yönetim kuruluna ya da kat malikleri genel kuruluna ortak kullanılan şeylerden yoksun bırakma, ortak abonelikteki suyu ya da elektriği kesme, ısınma sistemini kapatma gibi bir yetki kesinlikle tanınmamıştır. Kanunun bu konuda geniş yorumlanması da düşünülemez. Kaldı ki site yönetimi bir enerji tedariki ve servis sağlayıcı bir şirket olmadığı da açıktır.

Nihayet Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ilgili konuda hukuka uygun ve emsal nitelik taşıyabilecek bir karar vermiştir. 2021/2517 E. 2021/6034 K. 21.04.2021 tarihli kararında “…toplu yapı sitesinin ‘iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine’” ilişkin kararın iptali için yerel mahkemede açılan dava kabul edilmiş ve ilgili genel kurul kararı iptal edilmiştir. Davalı tarafın temyiz başvurusu üzerine karar Yargıtay’ın ilgili hukuk dairesince onanmıştır. Emsal nitelik taşıyan bu kararın tüm site yönetimleri ve kat malikleri kurulları tarafından göz önünde bulundurulması gerekir.

 

Aidat Ödemek Neden Önemlidir?

 

Aidatlar sayesinde, eğer binada çalışan başka hizmetliler bulunuyorsa onların maaşları da buradan ödenmektedir. Binada bulunan aile sayısı belli bir aidat ücreti belirleyerek gerekli ihtiyaçları bu aidatlardan karşılamaktadır. Bu konular ile genellikle yöneticiler ilgilenmektedir. Ancak kişiler aidat ödemeyen kişiler ise yöneticileri zor durumda bırakmaktadır. Bundan dolayı olayı başka mercilere taşıyabilmektedir. Aidatlar kesinlikle ödenmesi gereken kurallardan biridir. Bu kişiler aidat ödemeyen ev sahibi ise yeteri kadar uyarı yapılıp gerekli işlemler sağlanmaktadır. Sağlık için kuralların bütünü için aidatların ödenmesi zorunludur. Aidatlar sayesinde ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

 

Aidatlar Ödenmez İse Ne Gibi Sorunlar Ortaya Çıkmaktadır?

 

Aidatlar belirlenen kurallar doğrultusunda ödemesi zorunlu olarak kabul edilmiştir. Aidat ödemek kat maliklerinin sorumluluklarındandır. Aidatların ödenmesi sonucunda apartmanın giderleri karşılanmaktadır. Bu yüzden aidat ödemeyen kişiler birkaç defa uyarılmaktadır. Eğer apartman sakini aidatı ödemezse gerekli yerlere başvurarak borçlar bu şekilde tahsil edilmektedir. Binaların ihtiyaçlarının karşılanması için aidat ödemeyen ev sahibi kimsenin kalmaması gerekmektedir. Zamanında ödenen aidatlar sayesinde çalışan kişilerde maaşlarını zamanında almaktadır.

 

Aidat Ödemeyen

Aidat Ücretleri Ne Kadar Olmaktadır?

 

Bu ücretler, apartmanın giderleri tarafından belirlenerek sakinlerce onaylanıp bir karara bağlanmaktadır. Aidat ücretleri her binada farklı olmaktadır. Binanın belli olan hesapları yapılarak aidatların ne kadar olacağına karar verilmektedir. Bu kararlar da aynı şekilde oy çokluğu ile verilmektedir. Verilen kararlar sayesinde ortak yol bulunarak aidat belirlenir. Bu aidatlar herkesin bütçesine uygun olup aydan aya ödenmektedir. Ödenen aidatlar sayesinde daha sağlıklı bir apartman elde edilmiş olmaktadır. Eğer aidat ödemeyen ev sahibi var ise bu kişi birkaç defa söz ile buyurulmaktadır. Daha sonra yazı ile uyarılır. En son yol mahkemeye başvurmaktır.

 

Aidatlar Toplu Bir Şekilde Tek Seferde Ödenebilir mi?

 

Aidatların ödenme prosedürü aydan aya olmaktadır. Ancak kişi bir ay aidatını geciktikten sonra bir defaya mahsus diğer ay ile birlikte ödeye bilmektedir. Daha sonrasında düzenli takip edilir. Bazı durumlar da istisnalar gösterilebilir. Yine de aidatlar aydan aya ödenerek binanın giderleri düzenli bir şekilde giderilmiş olmaktadır. İstisnalı durumlarda aidat ödemeyen apartman sakini dikkat edilerek takip edilir. Bu sayede en iyi şekilde önlem alınmış olmaktadır.

 

Aidatlar üç kere üst üste biriktikten sonra apartman yöneticileri zor durumda kalmış olmaktadır. Binanın giderleri karşılanırken sorunlar yaşanabilmektedir. Ondan dolayı aidat ödemeyen ev sahibi için düzenleme yapılmaktadır. Bunun sonucunda da hala aidat ödemiyorsa bir karar verilmektedir.

 

Neden Aidat Ödemeyen Dairenin Sıcak Su Sayacı Sökülür?

 

Bu geliştirilen yeni yöntem, sayesinde kişi aidatını ödemek zorunda kalmaktadır. Eğer ki aidat ödemeyen biri bunu diretir ise önlem bu şekilde alınmaktadır. Bu kurallar arasında yer almaktadır. Bu sayede aidat ödemek durumunda kalarak sayacın tekrar yerine takılma işlemi sağlanmış olmaktadır. Aidat bina için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Binanın düzeni tertibi temizliği için aidatların ödenmesi gereklidir. Yöneticiler eksikleri, yapılması gerekenleri dikkate alarak önlemler alır. Bu sayede binalar için gerekli olan her şeyi yapılmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Etmeyi Unutmayın !

Menü Görüntüle