Boş Daire Aidat Öder Mi?

Boş Daire Aidat Öder Mi?

Boş Daire Aidat Öder Mi?

Apartmanlarda en çok sorun yaşanan konular arasında apartman aidatı yer alıyor. Tartışılan konular arasında yer alan aidat problemi bazı apartman sakinleri için son derece büyük problemler oluşturuyor. Bazı bina sakinleri aidatı vermek istemiyor, bazıları da aidat ücretini çok buluyor. İşte bu konulardan biri de çok fazla kafa karıştıran ve sorun yaratan boş daire aidat öder mi? konusu oluyor. Bu konu oldukça kafa yorucu ve aynı zamanda problem yaratan bir konu oluyor. 20 dairelik bir apartmanda oturuluyor ve dairelerden biri boş ve kullanılmıyor. Ev sahibi dairesini hem kullanmıyor hem de kiraya vermiyor.

Bu gibi durumlarda boş daireden aidat alınır mı? Sorusu akla geliyor. Bu durumda yasal olarak verilecek olan cevap evet alınıyor. Çünkü evin boş veya dolu olması aidat ödeyip ödememeyi etkilemiyor.

Apartman Aidatı Hangi Durumda Ödenmez

Apartman aidatı hangi durumda ödenmez sorusunun cevabı, genellikle belirli koşullara bağlıdır. Öncelikle, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen hükümler doğrultusunda, kat maliklerinin apartman aidatlarına katkıda bulunması beklenir. Ancak, bazı istisnai durumlarda apartman aidatı ödenmeyebilir.

Örneğin, bir kat maliki tarafından kanuni işgal nedeniyle dairenin kullanılamaması durumunda apartman aidatı ödenmeyebilir. Kanuni işgal, mahkeme kararıyla veya yasal süreçlerle belirlenen bir durumu ifade eder ve bu durumda kat maliki daireyi kullanamadığı için aidat ödemesi yapılmayabilir.

 

Apartman Aidatı Ve Boş Daireler

Bir kişi sahip olduğu evi kullanılsa da kullanılmasa da ev sahibinin sitenin giderlerine ortak olması gerekiyor. Bu durumda sorun olması neticesinde de gider veya avans payını ödemeyen kat sahibi hakkında, diğer kat sahipleri yönetici tarafından, kanuna ve de genel hükümlere göre dava açılabiliyor. Hatta dava sonucunda icra takibi bile yapılabiliyor. Dava neticesinde gider veya avans payının hepsini ödemeyen kat sahibi ödemede geciktirdiği günler için de aylık %5 hesabı ile gecikme tazminatı ödemek zorunda kalıyor.

Bu durumda boş daire aidat öder mi sorusunun cevabı net bir şekilde evet oluyor. Ayrıca apartman aidatı; apartmanın kapıcı masrafı, kaloriferci masrafı, bahçıvan veya bekçi ve benzeri giderleri kapsıyor. Tüm bu masraflar için tüm kat sahiplerinden eşit bir şekilde para toplanıyor. Apartman aidat bedelleri ise kat sahipleri genel kurul toplantısı olduğu zaman belirleniyor.

Kat malikleri kim olursa olsun başka türlü anlaşma olmadığı sürece; kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, bekçi gibi giderleri ödemekler yükümlü oluyor. Ayrıca tüm bu giderler için toplanacak avansa da eşit olarak ödemekler yükümlü oluyor. Daireyi kullansın veya kullanmasın ana gayrimenkulün sigorta primlerini ve tüm olarak ortak alanların bakım, onarım, koruma, geliştirme gibi giderleri ile yönetici aylıkları gibi giderlere katılmakla yükümlü oluyor.

Boş Daire Aidat Öder mi?

Boş daireye aidat ödenir mi sorusu, apartman veya site yönetimlerinde sıkça karşılaşılan bir konudur. Genel olarak, boş dairelerin de site veya apartmanın genel giderlerine katkıda bulunması beklenir. Bunun nedeni, site veya apartmanın ortak alanlarının kullanımından dolayı oluşan masrafların her kat maliki tarafından eşit şekilde paylaşılması gerekliliğidir.

Apartman sakinleri apartman aidatı konusunda oldukça hassas davranıyor ve her ay düzenli olarak yönetici tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlıyor. Bu toplantılarda en çok tartışılan konu ise

boş daire aidat öder mi konusu oluyor. Çoğu kat sahibi bu durumda yasal ve kanuni haklar çerçevesinde davranıyor. Oturmadıkları evin aidatını ödeme zorunluluğu olan kat malikleri bu durumda kaçındıkları noktada kanunen ev için aidat verme yükümlülüğü oluyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği zaman da kat maliklerine, yönetici veya diğer kat sahipleri tarafından icra takibi yapılıyor.

boş daire aidat öder mi

Kanunen; kat malikleri ortak alan ve tesislerde kullanma hakların feragat etmek veya buna ek olarak tüm bu haklardan faydalanmaktan vazgeçtiklerini ileri sürerek gider veya avans payı ödemelerinden kaçınamıyor. Kanuni olarak bu şekilde ilerleyen süreçlerde gider veya avans payı ödemesi yapmayan kat maliki ile ilgili olarak, dava açılıyor, hatta icra takibi bile başlatılıyor. Tüm bunların sonucunda ödeme yapmayan kat maliki davadan sonra gecikme yaptığı günler için %5 gecikme tazminatı ödüyor.

Tüm bu bilgilerinde hareket ederek boş daire aidat öder mi konusunda; aidat ödemesinin yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Fakat çoğu ev sahipleri apartman aidatı ödemek istemiyor ve oturmadıkları evin aidat ödemesinden kaçınıyor. Ev sahipleri her ne koşulda olursa olsun, kat maliki oldukları süre boyunca dairelerinde otursalar da oturmasalar da apartman aidatı ödemek zorunda oluyor. Ödeme yapmadıkları durumlarda ise hukuki yaptırımları söz konusu oluyor. Apartmanda dairesi bulunan ve kiraya verilmemiş boş bir şekilde duran daireler için çoğu zaman apartman yöneticileri ile ev sahipleri arasında apartman aidatı sorunu yaşanıyor. Tüm bu durumların sonucunda da en doğru çözüm Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre belirleniyor.

Kanuni olarak baktığımız zaman kişiler maliki oldukları evde otursalar da oturmasalar da apartmandaki tüm giderlere katılmakla yükümlü oluyor. Bu nokta da tüm ev sahipleri boş olan apartman daireleri için kanunun belirlediği yasal kavramlara göre aidat ödemek zorunda oluyor.

boş daire aidat öder mi

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda;

“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmak ile yükümlüdür.” şeklinde belirtiliyor. Aidat toplanırken bir dairenin boş ya da dolu olmasının hukuki anlamda önemi yoktur.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Etmeyi Unutmayın !

Menü Görüntüle