Apartman Yönetimi ve Site Yönetimi Ne Zaman Toplanır?

Apartman Yönetimi ve Site Yönetimi Ne Zaman Toplanır?

Apartman Yönetimi ve Site Yönetimi Ne Zaman Toplanır?

Genel olarak insanların yaşadığı toplu alanlarda toplu konut, plaza, iş merkezi ve buna benzer yerlerde bulunan sistemlere apartman yönetimi ya da site yönetimi adı verilmektedir. Genellikle bahçe düzenlemeleri çevre düzenlemesi bakım hizmet temizlik ve bunun gibi alanlara site yönetimleri bakmaktadır. Bu verilen hizmetler profesyonel yönetim çalışmalarından oluşmaktadır. Özellikle apartman yönetimi oldukça hassas bir konudur. Apartmanda meydana gelecek herhangi bir şikayet çalışma ve buna benzer şeyleri bu yönetim sistemi incelemektedir.

Apartman Yönetimine Bakacak Kişiler Nasıl Seçilmektedir?

Apartmanlarda, aday olmak isteyen kişiler belirlenir. Bu şekilde verilen oylar sayesinde apartman yönetimi kurulmuş olur. Aynı şey oylar şeklinde site içinde geçerlidir. Verilen oyların birleşmesi sonucunda site yönetimleri oluşturulmaktadır. Apartman yönetimi tek bir binaya bakarken site yönetimleri birden çok binaya bakmaktadır. Bu kişilerin yönetim konusunda başarılı sorumluluk sahibi kişiler olması oldukça önemlidir. Belli bir kat sayısına göre oluşan oylar yöneticiyi belirlemek için uygun bir yöntemdir. Aynı şekilde site yönetimleri binaları ve siteye gezerek neyin yapılması gerektiğine karar verilir. Planlamalara ve şikayetler en uygun yollar ve çözümler bulmaya çalışır.

 

Neden Apartman Ya da Site Yönetimi Gereklidir?

 

Özellikle, toplu yaşanan alanlarda herhangi bir sorunla oluşmaması için bu yönetim sistemleri önemlidir. Binaların içeriklerine göre apartman yönetimi uygun kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde kişiler, şikayetlerini dile getirerek daha kolay bir şekilde çözüm bulmaktadır. Aynı şekilde site yönetimleri herhangi bir şekilde sitelerde oluşturulabilecek sorunları çözmektedir. Bu sayede herhangi bir ihtiyaçtan doğabilecek sorunların önüne geçilmektedir. Çözülecek olan sorunlar bir deftere not izlenerek gerekli planlamalar doğrultusunda çözülmektedir. Bu sistemlerde genellikle oybirliği ile hareket edilir.

 

Site ve Apartman Yöneticilerinin Görevleri Nelerdir?

 

Bu kişiler, yönetmeliklerde meydana gelen, genel yönetimlerin işlerinin görülmesine uyumaktadır. Herhangi bir şekilde imal edilecek yer için garaj, depo ve bunun gibi yerleri gerekli kuruluşlara başvurarak temin etmektedir. Herhangi bir sorunda problemde olayı çözmek için en uygun yöntemi kullanmaktadır. Herhangi bir sorun olduğu zaman direkt müdahale ederek olayı çözmesi gerekmektedir. Bina içerisindeki ve dış arasındaki bütün işlerden apartman yönetimi sorumludur. Bu yüzden herhangi bir sorun olduğu zaman olayı inceler eksikleri bildirir ve karar defterine not eder.

 

Apartman Yönetimi

Apartman ve Site Yönetimlerin de Şikayetler Nasıl Çözülür?

 

Bunlar yapılırken, şikayetin ne olduğu önemlidir. Şikayetler doğrultusunda sakinler ile birlikte toplantılar yapılmaktadır. Bu konuda site yönetimleri bütün apartmanlardan destek alarak hareket etmektedir. Bu sebepler ve koşullar sakinler ile birlikte değerlendirilip ortak bir çözüm yolu bulunur. Şikayetlerin çözümü bu şekilde halledilmiş olmaktadır. Bu şekilde kurulan düzen ve planlama devam edilerek olumlu tepkiler alınmaktadır. Apartman yönetimi ve site yönetimleri muhakkak her yerde kurulması gereken yönetim sistemleri arasındadır. Yakıt temizlik ve buna benzer bir sürü ihtiyaçtan doğabilecek sorunları yöneticiler çözmektedir.

 

Sitelerde ve Apartmanlarda Temizliğin Önemi Nedir?

 

Siteler ve apartmanlar boya, badana, nakliye, tesisat ve buna benzer birçok konuda başvurulan bir yerdir. Bundan dolayı, kirlenecek olan etrafın en iyi şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Özellikle apartman yönetimi çevre düzenlemesi tadilat bakım ve bunun gibi şeylerle meydana gelecek her türlü sıkıntılardan ve olaylardan apartman yönetimi sorumludur. Apartman yönetimi, yöneticileri oybirliği ile seçilmiş olan belli başlı kişilerden oluşmaktadır. Bu yöneticileri hangi zamanda bina sakinlerinin aidatlarını hizmetlerini ve buna benzer birçok şeyini kontrol etmektedir. Bunun yanında bina hakkında yeni gelişmeler. Yeni konular beli toplantılar sayesinde oturularak halledilmektedir. Belli şekilde oluşacak masrafların belirlenmesi doğrultusunda sakin nerden gerekli ücretler alınarak işlemler başlatılır.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesine göre; apartman yönetimlerinde kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda mutlaka toplantı yapmak zorundadırlar. Yönetim planında böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı, yani Ocak ayı içinde apartman ve site yönetimlerinde olağan olarak toplantılar yapılır.

Toplu yapılarda ise kat malikleri kurulu en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda toplantı yapmak zorundadır. Yönetim planlarında bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde yönetim toplantısı yapılır.

Apartman ve Sitelerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Önemli bir sebebin çıkması halinde, örneğin olağanüstü harcama gerektiren bir durum ya da acil yapılması gereken bir şey, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine olağanüstü toplantı da yapmak mümkündür.

 

Apartman ve site yönetimlerinde olağanüstü toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektup göndermek zorunludur. Ayrıca toplantı sebebi de bildirilmek şarttır. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma görev ve yetkisi sadece yöneticiye aittir (KMK. m. 35/k). Bu durum hem olağan hem de olağanüstü toplantılar için geçerlidir.

Dolayısıyla gerek denetçi/denetçiler veya üçte bir oranındaki kat malikleri, kurulun toplantıya çağrılmasını yöneticiden istemek durumundadırlar. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; yönetici, olağan ve/veya olağanüstü toplantı görevini yerine getirmek ve kat maliklerini toplantıya çağırmak durumundadır. Hem olağan toplantılarda, hem de olağanüstü nitelikteki toplantılarda, toplantıya çağrı görevi yönetici tarafından gerçekleştirilecektir.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Etmeyi Unutmayın !

Menü Görüntüle