Asansör Bakım Giderini Zemin Katta Oturanlar Ödemek Zorunda Mı?

Asansör Bakım Giderini Zemin Katta Oturanlar Ödemek Zorunda Mı?

Asansör Bakım Giderini Zemin Katta Oturanlar Ödemek Zorunda Mı?

Zemin Katta Oturan Kişiler Asansör Giderlerini Öder mi?

Yasa gereği zemin katta oturanlar asansörden faydalanmadıklarını iddia ederek, asansör gideri ödemelerinden kaçınamıyor. Fakat binanın yönetim planlarına göre bu kural değişkenlik gösterebilir. Mesela; apartmanın yönetim planında bazı kurallar eklenerek bu değişim sağlanabilir. Bu kurallar; zemin katta bulunan dairelerin, asansörü kullanmadığı ve ihtiyaçlarının da olmadığı gibi nedenlere bağlı olarak, asansör bakım gideri ya da onarımı ile ilgili olarak yapılan masraflardan muaf tutulacağı gibi bir madde ekleniyor.

Zemin katta oturan kat malikleri için gider tanımlarına göre asansör masrafları yönetim planları ile istisna haline geliyor. Fakat yönetim planında bu şekilde bir madde yok ise asansörü kullanamasalar bile zemin katta oturan kişiler de asansör gideri ödemek zorunda kalıyor. Apartman ile ilgili sorunlarda ilk bakacağınız yer yönetim planı oluyor. Yönetim planı bir apartmanın anayasası anlamına geliyor. Bu durumda ev satın aldığınız zaman ilk bakacağınız ve inceleyeceğiniz belge yönetim planı oluyor. Yönetim planını da apartmanın bağlı olduğu tapu müdürlüklerinden temin ediliyor.

Binanın giriş katında oturan ev sahiplerinin için asansör gideri masraflarını ödemeleri hakkaniyet içeren bir durum olmuyor. Fakat yönetim planı içeriğinde giriş ve zemin katta bulunan kat maliklerinin asansör bakım gideri ve benzeri masraflara katılmayacağı kararlaştırılabiliyor. Bu durumda apartmanın yönetim planında giriş veya zemin katta oturan kat maliklerine bu şekilde bir muafiyet tanındığı nokta da asansör gideri masrafları alınmıyor.

“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.”

Kat Mülkiyeti Kanunu‘na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.

Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz.

Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. Maddesi’ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, apartman veya sitelerde bulunan asansörlerin bakımı ve işletilmesi, kat maliklerinin ortak sorumluluğundadır. Bu kanun kapsamında, apartman veya sitenin genel giderleri arasında yer alan asansör bakımı ve işletilmesine ilişkin masraflar, kat malikleri tarafından eşit şekilde karşılanır. Asansörlerin düzenli bakımının yapılması ve güvenli bir şekilde işletilmesi, kat maliklerinin ortak çıkarları doğrultusunda önem taşır. Bu nedenle, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, asansörlerin bakımı ve işletilmesi için gerekli olan masraflar, apartman veya sitenin aidatı içerisinde yer alır ve tüm kat malikleri tarafından ödenir. Ayrıca, asansörlerin işletilmesine ilişkin daha detaylı kurallar ve yönergeler, asansör yönetmeliği çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.

Yani özetleyecek olursak birinci katta, giriş katta veya 15. katta oturmanız fark etmeksizin ortak kullanım alanlarının tüm bakım, onarım giderlerine katılmak zorundasınız. Ancak asansörü veya başka ortak kullanım alanlarını kullanmıyorsanız buna yönelik düzenleme yapılması için yönetim kuruluyla görüşebilir bu doğrultuda yönetim planına madde ekletebilirsiniz.

Bir apartmanda oturan kat sahipleri, yasa gereği ortak olan gider veya masrafları ödemekle yükümlü oluyor. Bu durumda ortak giderler temelde ısınma sistemine, apartmanın taşıyıcı sistemine, kapıcı dairesine, asansöre ve bağımsız alanları birbirinden ayıran ortak duvarlarla alakalı olan giderler oluyor. Bu durumda bazı yerlerde teknik anlamda asansörden faydalanmadığını belirten zemin kat sahipleri ortak giderlerden kaçınabiliyor.

Bakım Gideri

Asansör Giderinden ve Bakım Giderinden Muaf Olmak

Giriş zemin katta oturuyor olsanız bile asansör, merdiven dairesi gibi bağımsız alanlar içerisinde payınız bulunuyor. Bu paylar ise evinizi satın alırken size belirtilmiş olan metrekareler içinde olan ve oturum alanının dışında kalan pay oluyor. Apartman sakinlerinin kanunun belirlediği ortak giderleri aynı şekilde pay edilerek ödemesi gerekmektedir. Ortak giderler denildiği zaman bunlardan biri de asansör gideri olmaktadır. Bu durumda zemin katta oturan kişi için asansör bakım gideri ödemek çok adil bir durum olmuyor.

Bu noktada apartmanın en üst katında oturan kişi ile zemin katta oturan kişiler arasında asansör parası konusu çok fazla geçiyor. Böyle bir durumda üst kat sakinleri asansörü her gün kullanmak durumunda iken; zemin ve girişi katta oturanlar asansörden hiç faydalanmıyor. Buna rağmen her iki ev sahibini de aynı oranda asansör bakım gideri masraflarını karşılamaları doğru bir davranış olmuyor.

Tüm bu konular sonucunda zemin katta oturan kişiler ilk başta yönetim ile görüşme sağlamaktadırlar. Çünkü kendilerini bu ödemeden muaf tutmak istiyorlarsa yönetim planında bir madde oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle de ev satın alacağınız nokta da zemin katta oturacaksanız gerekli görüşmeleri yapmanız son derece önemlidir.

Apartmanın yönetim planında, zemin ve giriş katta oturan kişilerin asansörü kullanma ihtiyacının olmadığı bunun yanında yapılan harcamalardan muaf tutulacağı ile ilgili bir madde eklendiği zaman da bu ev sakinleri asansör bakım gideri masrafı ödemek zorunda kalmıyor. Fakat buna yönetim planında bu şekilde bir madde yer almıyorsa asansörü hiç kullanmasalar bile zemin ve giriş katta oturan kişiler de diğer tüm sakinler gibi asansör masraflarını ödemek zorunda kalıyor.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Etmeyi Unutmayın !

Menü Görüntüle